Nordic Edge

Smarte og bærekraftige lokalsamfunn: Samtale #8

Hvordan kan kommuner bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn? Dette ser vi nærmere på i en samtaleserie basert på Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Tema for samtale #8 er det åttende prinsippet i smartby-veikartet: begynn lokalt, tenkt globalt.

 

Samtale #8: Begynn lokalt, tenk globalt

I den åttende samtalen fokuserer vi på det åttende prinsippet i smartby-veikartet: begynn lokalt, tenkt globalt

Vi har med oss Trondheim kommune med prosjektet « MilliAmpére » og Hvaler kommune med prosjektet « Smart Vann – Hvaler ».

Prosjektene er gode eksempler på hvordan vi kan begynne på lokalt nivå, men allikevel makte å adressere globale utfordringer.

NB: Vi gjør opptak av samtalen som vil være tilgjengelig på denne siden i etterkant. 

(Påmelding skjer via Doga.no. – Lenke til påmelding)

Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet.

Om samtaleserien:

Det nasjonale smartby-veikartet definerer åtte prinsipper som fremmer smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – denne samtaleserien vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i praksis. To ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser vil presenteres i hver samtale.  

Hensikten med samtaleserien er å belyse prosessen fremfor målet, for å forstå mer av hvordan kommunene arbeider med dette i praksis: 

 • Hvordan har samarbeidet sett ut? 
 • Hvilke utfordringer har de møtt på underveis? 
 • Hva ville de ha gjort annerledes hvis de ser tilbake på prosessen? 

Nordic Edge, DOGA, Smartbyene og Norconsult står bak samtaleserien. 

Planlagte samtaler

Disse datoene og temaene er bekreftet:

 • Sett innbyggerne i sentrum: Gjennomført 20. januar. Se opptak
 • Tenk helhetlig: Gjennomført 17. februar. Se opptak
 • Prioriter klima og miljø: 24. mars kl.10:00-10:45. Se opptak
 • Vektlegg inkludering og samskaping: 21. april kl.10:00-10:45. Se opptak
 • Sats på neste generasjon næringsliv: 20. mai kl.10:00-10:45. Se opptak
 • Del og ta i bruk åpne data: 17. juni kl. 10:00-10:45. Se opptak
 • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon: 25. august kl. 10:00-10:45. Se opptak
 • Begynn lokalt, tenk globalt: 15. september 10.00.10.45. Lenke til påmelding.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event