Nordic Edge Language Norwegian

Samsø – en modell for fornybar energi og lokal utvikling

Over 25 år har Samsø gjennomgått en konvertering til vind, sol og biomasse som hovedforsyningskildene og er blitt 100 % CO2 nøytral! En prestasjon som vekker oppsikt over hele verden.

Samsø har erfart at det skaper flere arbeidsplasser, bedre økonomi i form av mindre import av olje og gass og et mye større hjemmemarked for energi. Et annet resultat er opprettelsen av EU Clean Energy Island-sekretariatet som med Samsø som modell jobber for alle øyer i Europa. De første 30 øyene er valgt ut som pionerøyer og de får hjelp til å lage en energihandlingsplan og en kommunikasjonsstrategi.

På dette seminaret vil Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi gi innsikt i hvordan gjennom tett samarbeide med innbyggere, kommune, bønder og lokalt næringsliv har omstillet Samsø på 25 år, og hvordan europeiske øyer samarbeider på tvers for akselerere energiomstillingen.

Panel:
Arild Stapnes Johnsen, CTO i Dalane Energi AS og CEO i Dalane Hydrogen AS
Helga Hellesø, Daglig leder Rogaland Landbrukspark/Rogaland biogassnettverk

Speaker
Speaker
Speaker

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview