Nordic Edge Language Norwegian

Samarbeid på tvers av aktører for å utvikle framtidens energipositive nabolag – hvordan får vi det til i praksis?

For å få til nullutslipp eller energipositive nabolag må ikke bare de tekniske systemer på plass.

Dialog og samarbeide på tvers av ulike sektorer og aktører er helt sentralt – særlig samarbeidet med innbyggere i nabolaget er noe som ofte blir glemt i planleggingen.

Judith Thomsen fra SINTEF vil diskutere erfaringene hun har gjort seg i forbindelse med de to store prosjektene Forskningssenter for nullutslipsområder i smarte byer (FME-ZEN) og EU prosjektet Green Deal ARV.

Etter Judiths presentasjon vil der være diskusjon om hvordan vi får til energipositive nabolag i Stavangerregionen. I denne debatten vil Ronny Fiuren, Marius Stangenes og Ingrid Eileraas bidra.

Foredragsholder og paneldeltagere

Speaker
Read more

Judith Thomsen har en Master i arkitektur fra TU-Berlin og en PhD fra NTNU, fakultet for Arkitektur og Design. Judith jobber til daglig som seniorforsker hos SINTEF Community i Trondheim. Hun leder arbeidet med pilotområder i Forskningssenteret for nullutslippsnabolag i smart byer, FME ZEN (www.fmezen.no), og hun jobber med brukerinvolvering i EU-prosjektet ARV – Climate positive circular communities (https://greendeal-arv.eu/). Judith leder også en av SINTEF`s konsernsatsinger med tittelen: Klimanøytrale og smarte byer. Målet her er å koordinere kompetansen på tvers i SINTEF og matche den mot private- og offentlige behov i praktiske byutviklingsprosesser. Judith er spesielt opptatt av hvordan vi bruker byer, bygg og nabolag og hvordan vi får med oss samfunnet og menneskene i endringsprosesser.

Speaker
Read more

Ronny Fiuren jobber med tilrettelegging for teknologiutvikling innenfor fornybar energi, nullutslipps transport, energieffektivisering av bygninger og større byområder. Siste årene har jobbet med bl.a. Enova prosjektet Elnett21 som fokuserer på energifleksibilitet i elektrifiseringen av transportsektoren. Har er utdannet fra handelshøyskolen BI med arbeidserfaring fra teknologi, ledelse, kraftmarkedet og mobilitet.

Speaker
Read more

Marius Stangenes brenner for å bygge bærekraftige nabolag, og er sterkt engasjert i bydelsutvikling i Stavanger. Dette gjøres gjennom organisasjonen Pådriv, hvor vi etablerer møtesteder i tråd med befolkningens behov. I tillegg er han grunder av City Garage, som med mottoet “vi bygger ikke biler, vi bygger folk”, har blitt et godt eksempel på hvordan et bredere aktivitetstilbud har positiv effekt for både innbyggerne, lokalt næringsliv, byggherrer og offentlig forvaltning. Til sammen oppfyller vi flere av FN’s bærekraftsmål da vårt arbeid inkluderer alt fra å aktivisere tomme bygninger, til å tilby bedre livskvalitet for lokalsamfunnet. 

Speaker
Read more

Ingrid jobber i Byutviklingsavdelingen i Stavanger kommune. Hun er opptatt av hvordan vi kan utarbeide reguleringsplaner som bidrar til å nå kommunens klimamål, og var prosjektleder for områderegulering for Paradis med visjon om å bli en klimanøytral bydel. I tillegg jobber Ingrid for å øke engasjementet rundt byutvikling og å senke terskelen for at alle skal kunne bidra. Hun er utdannet arkitekt og har solid erfaring med arkitektur og byutvikling i gjennom hele sin karriere.

Spørsmål om eventet?

Anette

Anette Engh Bakke

Business Developer

+47 416 17 190

Anders Riel Müller

Associate Professor in City and Regional Planning

51831048

Previous event
Back to events overview
Next event