Nordic Edge Language Norwegian Mobility On the Move

Mobility Talk

Hvordan kan vi få til bedre mobilitet i byer og tettsteder uten store infrastrukturinvesteringer?

Norge har inngått forpliktelser når det kommer til reduksjon av utslipp innen 2030. Elektrifisering er ikke nok for å oppnå dette målet fordi rene energikilder ikke er tilstrekkelig til å dekke vårt samlede energiforbruk. Vi har et ansvar for kommende generasjoner, noe som krever at vi radikalt endrer hvordan vi begrunner investeringer i samferdsel.

Det eksisterer et stort potensial for bedre mobilitet som ikke krever investering i gigantiske infrastrukturprosjekter. Nøkkelen er å tenke nytt om hvordan vi utnytter samferdselssystemet som er tilgjengelig.

Hvordan kan vi optimalisere bruken av den eksisterende infrastrukturen? Hvordan kan bruk av ny teknologi og nye modeller hjelpe oss med dette?

Program

Vi ser fram til en spennende formiddag med et variert program.

Vi får innlegg fra Augment City, Applied Autonomy, MHTech, Asistobe, Kobla og Kolumbus.

08:45-09:00: Ankomst, kaffe og mingling

09:00-09:10: Velkommen med Steinar Meling, Nordic Edge

09:10-09:25: “Modellering av mobilitetscenarier” med Olde Harald Moe, MHTech/Seidr

09:25-09:40: “Hva må til for å få til radikale endringer i måten vi tenker på?” med Olav Madland, Applied Autonomy

09:40-09:55: “Data og simulering for smartere mobilitet” med Sølve Fauske, AugmentCity

09:55-10:05Q&A

10:05-10:15: Pause

10:15-10:30: “Hvordan kan data føre til bedre mobilitet?” med Johan C. Haveland, Asistobe

10:30-10:45: “Pisk og gulrot fungerer best sammen!” med Ole Liabø, Kobla

10:45-11:00: “Kollektiv på den smarte måten” med Siri Hamre von Krogh, Kolumbus

11:00-11:10: Q&A

11:10-11:30: Paneldebatt

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Innoasis Week

Mobility Talk is part of our varied programme for Innoasis Week!

This is a week where we get together to share knowledge, gain competence and grow our network. During 9-11 May you have the chance to experience a range of events in Innoasis.

Are you interested in attending any of the other events? Check out our event calender!

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event