Vanylven i Møre og Romsdal vil utforske hvordan synergiene fra Stad skipstunnel kan utnyttes til å gjøre kommunen mer attraktiv i fremtiden. Foto: Snøhetta/Kystverket/Plomp

Nordic Edge

Kan du løse Gnist-kommunenes utfordringer?

Attraktive steder for kvinner, framtidens boligmodeller, lokal verdiskaping av verdifulle mineraler og hytter med minimalt avtrykk i landskapet. Dette er noen av utfordringene årets Gnist-kommuner vil utforske mulige løsninger på. Vi inviterer alle som er interessert i å tenke nytt rundt innovasjon i Distrikts-Norge til webinar 23. mars.

Skjervøy, Sortland, Vanylven, Sogndal/Luster/Aurland, Lom, Nore og Uvdal, Nome, Suldal og Åseral. Distriktskommuner fra hele landet har blitt plukket ut til årets runde av Gnist-programmet.

Kommunene har utfordringer innen steds- og næringsutvikling som de ønsker hjelp til å løse gjennom en designdrevet innovasjonsprosess. Formålet er å utforske muligheter og utvikle nyskapende ideer og konsepter basert på lokale behov og fortrinn.

Dette er en spennende mulighet for designere, arkitekter, landskapsarkitekter, stedsutviklere og andre relevante kompetansemiljøer til å jobbe med ambisiøse og innovasjonsvillige distriktskommuner. Både små og store aktører kan sende inn forslag, og vi oppfordrer til å danne tverrfaglige team.

Ett team per kommune blir valgt ut og mottar kr. 300.000 til å gjennomføre en lokal innovasjonsprosess.

Torsdag 10. mars lanseres konkurranseprogrammene til kommunene, og 23. mars inviterer vi til et digitalt verksted for alle som kan tenke seg å jobbe med Gnist-kommunene og deres utfordringer.

Dette er Gnist

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består av tre deler:

  1. En åpen og digital kompetansedel, for å bidra til økt innsikt om egne utfordringer og kunnskap om samhandlende og innovativ steds- og næringsutvikling.
  2. En digital utfordringsbank hvor kommuner kan presentere utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling som de ønsker å utforske nye og innovative løsninger på.
  3. En løsningsdel for utvalgte kommuner, hvor vi kobler på design- og arkitekturkompetanse, og annen relevant kompetanse, for å utvikle nyskapende løsninger på kommunenes utfordringer.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event