Kan AI konkurrere med oss?

Kan AI lage nyskapende arkitektur? Kan AI lage vakre rom? Kan AI konkurrere med oss?

Stavanger arkitektforening og Nordic Edge ønsker velkommen til en spennende kveld i Innoasis der disse problemstillingene belyses.

Vi får besøk av Thomas Liu og Bosheng Gan fra arkitektkontoret Atelier Oslo. De vil gi oss en introduksjon i hvordan dagens AI-verktøy er bygget opp, og hvilke implikasjoner AI vil ha for arkitektur og byutvikling i fremtiden.

Vi avslutter kvelden med mingling og nettverksbygging i Norges hub for urban innovasjon.

Når: Torsdag 31.august, kl. 19:00
Hvor: Innoasis, Sverdrups Gate 27, 4007 Stavanger
Påmelding: Via link

Previous event
Back to events overview
Next event