Nordic Edge Language Norwegian

IPR-kurs

7. desember holder Patentstyret, Håmsø og CMS Kluge kurs om hvordan bedrifter som driver i teknologiintensive bransjer og som derfor må forholde seg til patentering og hemmelighold, kan beskytte sine immaterielle verdier.

I dette kurset vil Patentstyret, Håmsø Patentbyrå og CMS Kluge gi innsikt i hvordan man beskytter bedriftens immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights), hvordan en god IPR-strategi kan innlemmes i bedriftens overordnede strategi, og gjennomgå beste praksis for håndtering av rettighetene til IPR som er utviklet sammen med andre.

Målgruppen er bedrifter som driver i teknologiintensive bransjer, og som derfor må forholde seg til patentering og hemmelighold.

Innhold

Grunnleggende om immaterielle rettigheter: Innføring i de ulike industrielle rettighetene (oppfinnelser, design, produkter, patenter og varemerker) og hvordan de fungerer.

Forvaltning av immaterielle rettigheter: Viktigheten av å ha en plan for hvordan bedriftens immaterielle verdier forvaltes og foredles.

Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner: Strategisk og industrielt samarbeid mellom ulike aktører blir mer og mer vanlig, og er i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes. For å unngå konflikter er det viktig å ha en bevisst håndtering av eierskapet til det som utvikles i samarbeid med andre. Vi vil gå igjennom mulige fallgruver, og strategier for å unngå disse.

Tidsplan 

09:00          Velkommen

09:05          Grunnleggende om immaterielle rettigheter

09:45          Pause

09:50          Forvaltning av immaterielle rettigheter 

10:20          Pause  

10:25          Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner

10:55          Spørsmål/svar

11:15          Slutt

Det blir mulig å ta kontakt med foredragsholder i etterkant dersom du ønsker 1:1 samtale. 

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding via link.

Påmeldingslenke: 2022.12.07 Webinar – Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier? (bwz.se)

 

Kurset arrangeres av Nordic Edge, Energy Transition Norway, Stiim Aqua Cluster VIA, Norwegian Smart Care Cluster og Validé.

Previous event
Back to events overview