Nordic Edge Language Norwegian

IPR-kurs

7. desember holder Patentstyret, Håmsø og CMS Kluge kurs om hvordan bedrifter som driver i teknologiintensive bransjer og som derfor må forholde seg til patentering og hemmelighold, kan beskytte sine immaterielle verdier.

I dette kurset vil Patentstyret, Håmsø Patentbyrå og CMS Kluge gi innsikt i hvordan man beskytter bedriftens immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights), hvordan en god IPR-strategi kan innlemmes i bedriftens overordnede strategi, og gjennomgå beste praksis for håndtering av rettighetene til IPR som er utviklet sammen med andre.

Målgruppen er bedrifter som driver i teknologiintensive bransjer, og som derfor må forholde seg til patentering og hemmelighold.

Innhold

Grunnleggende om immaterielle rettigheter: Innføring i de ulike industrielle rettighetene (oppfinnelser, design, produkter, patenter og varemerker) og hvordan de fungerer.

Forvaltning av immaterielle rettigheter: Viktigheten av å ha en plan for hvordan bedriftens immaterielle verdier forvaltes og foredles.

Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner: Strategisk og industrielt samarbeid mellom ulike aktører blir mer og mer vanlig, og er i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes. For å unngå konflikter er det viktig å ha en bevisst håndtering av eierskapet til det som utvikles i samarbeid med andre. Vi vil gå igjennom mulige fallgruver, og strategier for å unngå disse.

Tidsplan 

09:00          Velkommen

09:05          Grunnleggende om immaterielle rettigheter

09:45          Pause

09:50          Forvaltning av immaterielle rettigheter 

10:20          Pause  

10:25          Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner

10:55          Spørsmål/svar

11:15          Slutt

Det blir mulig å ta kontakt med foredragsholder i etterkant dersom du ønsker 1:1 samtale. 

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding via link.

Påmeldingslenke: 2022.12.07 Webinar – Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier? (bwz.se)

 

Kurset arrangeres av Nordic Edge, Energy Transition Norway, Stiim Aqua Cluster VIA, Norwegian Smart Care Cluster og Validé.

Previous event
Back to events overview
Next event