Language NorwegianSmart City Innovation Cluster

IoT, sensornettverk og LoRaWAN

Velkommen til Stavanger Smart Region snakker om sensornettverk, et webinar i smartby-møteserien.

LoRaWAN er en naturlig forlengelse av fibernettverket Lyse har lagt over store deler av Norge. I disse dager åpnes nettverket opp for et stort antall norske kommuner og hjem, men hvilke gevinster kan det gi?

Dette webinaret gir praktiske eksempler på hvordan det brukes i dag. I tillegg inviterer vi næringslivet til å komme med innspill på løsninger som de ønsker å teste på LoRaWAN.

I dette webinaret får du høre:

  • Stavanger kommune som har begynt med testing på nettverket. Hvordan bruker kommunen nettverket i dag og hvordan ønsker de at det skal brukes fremover – Gunnar Crawford, sjef i Smartbyen Stavanger.
  • Hvorfor Lyse og Altibox utvikler og tilrettelegger for IoT-tjenester i kommune-Norge, og hva de tenker framover. I tillegg gis en rask introduksjon til teknologien og mulighetsrommet for sensornettverk.
  • Johnny Alexander Gunneng fra InfoTiles leverer tjenester over sensornettverk til flere norske kommuner. Hvordan bidrar dette til optimal ressursbruk for kommunene og bedre tjenester for oss som bor der?
  • Hvordan raskt og enkelt komme i gang med IoT scenarioer for å sanke, analysere og agere på data? Kristian Heim, direktør for Microsoft Technology Center forteller om IoT kapabiliteter Azure-plattformen og kommer med konkrete eksempler på sensorer, tjenester og rammeverk som kan utnyttes for verdiskaping.

Det er satt av 30 minutter til Q&A der bedrifter kan presentere løsninger de ønsker testet.

May Endresen fra Greater Stavanger er moderator.

Previous event
Back to events overview
Next event