Nordic Edge Expo Language Norwegian

Innføring av Teams i Sykehusbygg HF – fra monolog til dialog

Sykehusbygg HF er kompetansemiljøet for landets helseforetak innen planlegging og bygging av sykehusbyggeprosjekter. Tidligere hadde helseforetaket et statisk og lite engasjerende intranett, kun med mulighet for enveiskommunikasjon.

Sjef for digitalisering i Sykehusbygg HF, Kenth Hårsaker, deler erfaringer med overgangen fra det «klassiske» intranettet – til Teams som eneste informasjons- og kommunikasjonskanal i en prosjekt- og kompetansevirksomhet.

Speakers:​

  • Kenth Hårsaker, Sjef for digitalisering, Sykehusbygg
  • Inga Godø, Account Executive Healthcare at Microsoft

Co-organizer(s): Microsoft, Sykehusbygg

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event