Nordic Edge Expo Language Norwegian

Hvordan Bærum kommune har løst verneutstyr utfordringen i Corona tidene ved bruk av Microsoft teknologi

Covid-19-pandemien har satt alle under press, regjeringer, bedrifter, helsesektoren og til og med mennesker! Helsesektoren er et av områdene som er under mest press under denne pandemien, der den må svare på de økende sykehusinnleggelsene. Dette har igjen økt etterspørselen etter smittevern utstyr eksponentielt!

Norge – akkurat som alle andre land – har vært vitne til den samme typen eksponentiell etterspørsel etter smittevernutstyr, men i motsetning til de fleste land har Norge en systematisert og organisert prosess på stedet (lenge før pandemien) for å distribuere smittevernutstyr rundt om i landet.

Bærum kommune tenkte imidlertid annerledes, de var proaktive og mente at digitalisering av denne prosessen ville minimere presset, og det gjorde det også! Ved å bruke skytjenester og samarbeidsplattformer på topp, gjorde den endelige produktløsningen det mulig for kommunens kontaktpersoner å registrere leverandørinnkjøpsordrer, og administrere og levere ordre fra sykehus, akuttmottak, skoler osv. (tjenestesteder). Denne verdirike løsningen ble bygget ved hjelp av SharePoint, Power Apps, Power Automate og Logic Apps.​​

Speakers:​

  • Jenitha Thavanathan, Virksomhetsarkitekt, Bærum kommune Digitalisering og IT 
  • Hussain Al-Mousawi, CEO Infoworker AS​
  • Alina Selezneva, Account Executive Public Sector, Microsoft​

Arrangert av: Microsoft og Bærum kommune

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event