Nordic Edge Language Norwegian

Gnist: Nye samarbeidsmodeller for innovasjon og næringsutvikling

Workshop i Gnist-programmet

Kan privat-offentlig samarbeid og samskaping åpne opp for nye muligheter og innovasjon for steds- og næringsutvikling i distriktskommuner? I webinaret forteller vi om hvordan innovative anskaffelser kan brukes som verktøy for bærekraftig utvikling, og presenterer inspirerende eksempler på hvordan distriktskommuner har tatt i bruk nye samarbeidsmodeller for å skape mer attraktive og levende lokalsamfunn. Vi gir også deltakerne mulighet for å utforske nye, tverrsektorielle samarbeidskonstellasjoner for å løse en konkret utfordring knyttet til steds- og næringsutvikling.

  • 09.00-09.10:Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet, Malin Kock Hansen, DOGA og Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 09.10-09.25:Samarbeid for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling, Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 09.25-09.45:Offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon. Elisabeth Smith, Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser (LUP)
  • 09.45-10.00:Offentlig-privat samarbeid – inspirasjon fra nordiske kommuner. Julie Holck, Living Cities
  • 10.00-11.30:Workshop: Nye samarbeidsmodeller. Bjarne Uldal, Nordic Edge og Elisabeth Smith, LUP

Kompetansebyggingsdelen i Gnist-programmet består av tre digitale halvdags-workshops. Disse er gratis og åpne for alle, men særlig rettet mot distriktskommuner. Hovedformålet til kompetansedelen er å gjøre kommunene klar til å sende inn konkrete utfordringer, knyttet til steds- og næringsutvikling, til innovasjonsdelen i Gnist-programmet.

Previous event
Back to events overview
Next event