Nordic Edge

Bli kjent med Gnist-kommunene

Er du interessert i å delta i den pågående innovasjonskonkurransen til Lebesby, Lund eller Vang? I dette webinaret får du mulighet for å bli bedre kjent med kommunenes utfordringer og stille spørsmål.

Om webinaret:

Har du de gode og innovative ideene som Gnist-kommunene Lebesby, Lund og Vang leter etter? Vil du vite mer om den pågående innovasjonskonkurransen? Eller er du bare interessert i innovativ samfunnsutvikling i Distrikts-Norge? I dette webinaret kan du få møte de tre Gnist-kommunene, høre om deres utfordringer – og hvordan du kan være med til å løse dem.

Når: 21. mai 2021, kl. 10.00 – 11.00
Sted: Webinar | Zoom
Pris: Gratis

Program:

10.00-10.05: Velkommen: Malin Kock Hansen, DOGA, og Bjarne Uldal, Nordic Edge
10.05-10.20: Lebesby sin utfordring: Hege Johansen, Lebesby kommune
10.20-10.35: Lund sin utfordring: Olav Hegdal, Lund kommune
10.35-10.50: Vang sin utfordring: Ingeborg Lunde, Vang kommune
10.50-11.00: Spørsmål og avklaringer

Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Loft4 og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark

Previous event
Back to events overview
Next event