Nordic Edge Language Norwegian

Arendalsuka 2024

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Vi er tilstede for å bli lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Vi ser frem til å bidra på flere arenaer under denne uken

Collage 2 annual report

Nordic Edge på Arendalsuka

I løpet av arrangementet vil du finne Nordic Edge på følgende steder:

SMARTE BYER MED NULL UTSLIPP INNEN 2030 – NOEN SOM TROR PÅ DET DA?
Onsdag 14.8 2024, kl 13:30 – 14:30, Rygerelektra

Hvordan skal norske byer oppnå ambisiøse mål om nullutslipp og smart teknologi innen 2030? Med kun 5,5 år igjen, er tiden knapp, og spørsmålene mange. Hva er den reelle planen? Hvordan skal vi håndtere de mange planene og konfliktene som oppstår underveis?

I dette arrangementet samler vi aktører fra offentlig sektor, akademia og næringsliv fra norske byer for å diskutere veien videre. Hvordan sikrer vi at ambisjonene om utslippsreduksjon og smarte byer blir til konkrete handlinger? Har våre byer en klar plan, eller svever de fortsatt målløse rundt uten nødvendig koordinering og handlingskraft?

AGRITECH – INVESTERINGER OG INNKJØPSMAKT INNEN LANDBRUKET 
Dato og sted kommer

Nordic Edge Agritech Cluster vil forene bransjepionerer, nyetablerte oppstartsbedrifter og teknologispesialister for å omdefinere bærekraftig landbruk. Vår kjerneoppgave er å kombinere banebrytende innovasjon med etablerte landbrukspraksiser, for å sikre smartere, grønnere og mer effektiv matproduksjon.

EDIH Oceanopolis som er et EU prosjekt som vi i Nordic Edge er partner i skal også ha et arrangement under Arendalsuka:

NÅR KI KRASJER MED BYRÅKRATIET 
Tirsdag 13.8, kl 17:00 – 18:00, Kanalplassen

EUs og Regjeringens mål med de nye programmene, Horisont Europe og Digital Europe, som erstattet H2020 i 2020 er at næringslivet skal bli mer konkurransedyktig/kostnadseffektivt og utvikle nye bærekraftige tjenester ved hjelp av digitale verktøy inkl KI.

Målet er det samme for offentlig sektor som også omfattes av programmene. Flere og bedre tjenester til lavere kostnad.

Er det kompetanse, strategier og evne til samarbeid mellom de ulike sektorene i offentlig sektor til å ta disse nye verktøyene i bruk slik at innbyggerne får bedre tilpassete tjenester og det offentlige sikres en mer effektiv drift og ressursbruk?

Previous event
Back to events overview