Nordic Edge

Cluster developmentNordic Edge Language NorskStavanger

Klyngekonferanse – Derfor kan en næringsklynge styrke bransjen

Næringsklynger gir kraft til vekst, også i bygg- og anleggsbransjen. Kunnskapsutvikling, økt digitalisering, innovasjon og kostnadsreduksjoner er noen av effektene gode næringsklynger kan ha. Kan en klynge styrke bransjen også i Stavanger-regionen? Torgeir Reve fra BI, Tom Fidjeland fra Node, Stig Frode Opsvik fra Proptech Innovation, Anne Woie fra Stavanger kommuner, Benedicte Thu Nørgaard Økland fra Construction City og Anne Aspelund Pedersen fra Beyonder vil se nærmere på hvordan og hvorfor en klynge kan styrke bransjen også i Stavanger-regionen.

Etter et initiativ fra Smedvig, Kruse Smith, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Nordic Edge, inviterer vi til en klyngekonferanse. Vi har stor tro på kraften en klynge kan bringe for den enkelte medlemsbedrift, klyngebedriftene samlet og regionen som helhet – og vil derfor se nærmere på hva det er interesse for.

Site 4016 omfatter både et fysisk fellesskap og en klyngesatsing for bygg-og anleggsbransjen. Gjennom samarbeid er det et mål å få kunnskapsutvikling, økt digitalisering, innovasjon og kostnadsreduksjoner for bedriftene. Ambisjonene ti Site 4016 er å bidra til å gjøre den regionale byggebransjen sterkere og mer konkurransedyktig for fremtiden.

Gjennom konferansen ønsker vi å presentere deltakere fra ulike perspektiver relatert til klyngetenkningen; akademisk så vel som gjennom flere konkrete eksempler.

Deadline for signing up: 17. November, 12.00 CET

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview