I prosjektet "Fremtidsbonden" har fremoverlente bønder fra regionen delt sine problemstillinger og utfordringer de står overfor i dagens raskt skiftende landskap. Disse problemstillingene legger til rette for omfattende innovasjon og utvikling innen Agritech-klyngen. 

Fire sentrale områder

Bøndenes arbeid har vært fokusert rundt fire hovedtemaer: 

  • Påvirkning og fremtidsutsikter 
  • Effektivisering 
  • Jordbearbeiding 
  • Energi 

Disse temaene ble utforsket i en workshop ledet av professor Erik Lerdahl, hvor bøndene ga verdifulle innspill som nå former basis for fremtidige innovasjonsprosjekter og nye produkter og tjenester, bedre tilpasset deres behov. 

Innovasjon gjennom mulighetsplattformer

Basert på tilbakemeldinger fra “Fremtidsbonden”, skisserte Nordic Edge flere “mulighetsplattformer” som Agritech-klyngen, bransjen, arbeidet på. Noen av disse, med eksempler på fremtidige prosjekter, er: 

  • Nye fôringsløsninger: Samarbeid med forsknings- og innovasjonsmiljøer kan bidra til å utvikle skreddersydde fôrblandinger og teknologier for å overvåke fôrkvalitet, som sensorer på rundballer og digitale løsninger for bedre fôrstyring. 
  • Energi i jordbruket: Bøndene har pekt på lokal energiproduksjon som varmevekslere, bruk av biogass, og solcellepaneler som både energikilder og inntektsstrømmer. Dette kan styrke gårdenes energiuavhengighet og bidra til nasjonal beredskap. 
  • Digitalisering og effektivisering: Fra maskinringer og plattformer for deling av utstyr, til avansert bruk av data for å optimalisere driften, som automatiserte fôringssystemer og integrerte klimakartlegging basert på presisjonsdata. 
  • Bedre jordhelse: Fokus på bærekraftige jordhelsepraksiser gjennom regenerativt landbruk, lette kjøretøy for å redusere jordpakking, og innovative løsninger som direktesåing og automatisert jordtrykksjustering. 

Gjensidig gevinst og praktisk anvendelse

Prosjektforslagene peker mot et robust, fremtidsrettet landbruk hvor teknologi og samarbeid reduserer kostnader og øker produktiviteten. Samtidig understreker de bøndenes behov for tilgang til kvalitetssikrede data, avklarte forhold rundt dataeierskap og standardisering av teknologi, slik at teknologien ikke skaper nye utfordringer. 

Hvert av disse områdene representerer ikke bare en løsning på eksisterende problemer, men også en mulighet for bøndene til å forme fremtiden til landbruket med støtte fra Agritech-klyngen. Ved å ta i bruk disse innovative løsningene, kan bøndene forbedre sin egen drift, og  bidra til en mer bærekraftig og produktiv landbrukssektor.
 

Men det slutter ikke her: Vi kjører dette som en innovasjonsprosess, hvor både bønder og bransje får mulighet til å jobbe videre med det vi har utviklet så langt! 

Fremtidsbonden + Agritech-klyngen = Sant 

Tilrettelegge for innovasjon: Skape en bro mellom bøndenes behov og teknologiske løsninger. 

  • Fremme samarbeid: Engasjere bønder, forskere og teknologiselskaper i felles prosjekter. 
  • Fokusere på bærekraft: Sikre at løsningene ikke bare er effektive, men også bærekraftige for fremtidige generasjoner.