Nordic Edge er bygget på filosofien «Smart with a heart». Dette ansvarliggjør oss på å alltid bevare et menneske-fokus i alt vi gjør, og det skal være styrende for alle våre beslutninger. Fremover vil vi gjøre det tydeligere på hvilken måte vi navigerer etter dette gjennom å presentere hvordan ulike ansatte tar dette med seg i sin rolle og arbeidshverdag. 

Vi starter med Trygve A. Meyer som leder Smartby klyngen vår

Hvorfor Nordic Edge:
Jeg er lidenskapelig opptatt av å dyrke fram nye selskaper med sterke verdier fra bunnen av. Jeg brenner for å drive fram fremtidens bærekraftige arbeidsplasser, og sikre jobbmuligheter for neste generasjon i vår region. Etter nesten 5 år i Nordic Edge og Smartbyklyngen, er jeg fortsatt drevet av et mål om å skyve regionen i riktig retning.

Troen på klynger:
Nordic Edge er et unikt non-profit kollektiv som samler selskaper mot en felles, grønn og smartere fremtid. Jeg tror på kraften i de mange som utgjør en enhet jo flere deltakere, jo større arena, med direkte og indirekte positive effekter. Klyngen er et verktøy hvor det skapes felles grunnlag, der troen på samme visjon smitter over på deltakende selskaper.

“Smart with a heart” i jobbhverdag:
Denne filosofien påvirker alt. Den er målestokken for all innsats. Mennesket må være i sentrum for utviklingen, med utgangspunkt i reelle utfordringer fremfor teknologi utvikling i seg selv. Vi ønsker ingen løsninger for løsningens skyld: alt vi tar i skal være utfordringsbasert og innbygger ønsket. 

Den ultimate smartbyen:
Drømmen er en grønnere og mer levende by, utover ren digitalisering. En klok by som bruker ressurser ansvarlig, skaper en grønn, beboelig og attraktiv atmosfære. Jeg ser for meg et bylandskap med parker mellom bygninger, økende attraktivitet og flere jobbmuligheter, mens vi samtidig reduserer miljøpåvirkningen. Rett og slett få til mer med mindre.

Minneverdige klynge-øyeblikk:
Feiring av suksesser med selskaper som Kakadu, NablaFlow og Nivel og mange andre som har gått fra idé til realisering. Å se dem lykkes er et vitnesbyrd om viktigheten av miljøer der selskaper blomstrer. Vi ønsker å legge til rette for at disse, og mange flere, skal utvikle seg videre i 2024.

Nordic EdgeSmart City Innovation Cluster

About us 

Nordic Edge About us Nordic Edge is a non-profit organization working in close cooperation with private companies, municipalities, academia and citizens towards smarter and more sustainable cities and communities. Our aim is to be a driving force for the development, testing and export of smart city technology and sustainable…