Sammen med DOGA har vi vært på besøk hos Grue kommune og Averøy kommune på befaring med innovasjonsteamene deres som skal hjelpe dem med årets Gnist utfordring.

Grue Kommune

INNOVASJONSTEAM:
Pir 2, Etyde, Sarah Prosser og NTNU Wood

UTFORDRING:
Å tilrettelegge for en helhetlig sentrumsutvikling i Kirkenær sammen med Grue kommune og i samarbeid med innbyggere, unge, frivillighet, lokalt næringsliv og andre relevante aktører.

MÅL:
Gnist prosjektet vil gi nytt liv til Kirkenær og styrke lokalsamfunnet gjennom en felles visjon for sentrumsutvikling, testing og etablering av fremtidsrettete konsepter som styrker samarbeid og synergier mellom innbyggere og regionalt næringsliv og i Kirkenær, blant annet attraktive boliger på tvers av generasjoner, m.te- og kunnskapsarenaer, infrastruktur for fornybar energi og sirkulære verdikjeder, regional matkultur og naturopplevelser.

I løpet av dette besøket hos Grue kommune fikk vi følge innovasjons teamene i deres spennende arbeid og møte med mange viktige aktører i lokal samfunnet som både ønsker å bidra og har et behov for å bli hørt. Gjennom møter med næringslivet, frivillighet, kommunen, eldre og unge innbyggere fikk vi en større forståelse for utfordringene Grue står ovenfor og de lokale kreftene som finnes for å finne en løsning på disse.

Vi opplever at teamet jobber godt sammen med kommunen og er lydhøre for hverandre. En felles forståelse for utfordringsbilde er viktig og vi ser at dette formes i samarbeid gjennom nyttig informasjonsutveksling.

Andøy Kommune

INNOVASJONSTEAM:
Natural State, Sol-is arkitekter, Anna Design og Grow Lab

UTFORDRING:
Varde er navnet på en stor, gul trebygning som ruver over Bruhagen, kommunesenteret i Averøy. Et viktig kulturminne som dessverre har sett sine bedre dager, trass flere velmente redningsforsøk. Averøy kommune og byggets lokale eier ønsker derfor en mer metodisk tilnærming for å revitalisere Varde. De vil dessuten gjøre den gamle bygdeskolen til en veiviser i arbeidet med å utvikle Bruhagen som et bærekraftige lokalsamfunn.

MÅL:
Sammen med innbyggere, besøkende og brukere av Varde definere hvilke funksjoner, aktiviteter, og verdigrunnlag utviklingsstrategien skal bygges på. Gjennom en samskapende prosess bygger man en positiv stedsidentitet sammen med alle som har tilhørighet til stedet.

Gjennom to spennende dager fikk vi følge innovasjonsteamet sin innsiktsfase sammen med kommunen og private aktører som er involverte i prosjektet. Grundig befaring og gjennomgang av den fysiske bygningsmassen gav god innsikt i Vardes tilstand og hvilke tiltak som kreves for omforme dette til et levende senter for aktivitet i bygda. Kombinert med workshop der nøkkelaktører i lokalsamfunnet ble invitert inn for å gi sine innspill fikk teamet innsyn i avgjørende faktorer for at Varde skal også bli et svar på reelle ønsker og ikke bare en restaurert bygning.

Vi er imponert over teamet høye fokus på innbyggerinvolvering og ser tydelig basert på antall samtaler gjennomført at dette er noe teamet ser på som en viktig stemme for å få optimal forståelse av utfordringsbilde i kommunen.

Nytt av året: Prototyping

Frem til februar vil kommunene i samarbeid med sine innovasjonsteam jobbet med innsikt og forståelse av utfordringen. Etter det går programmet for første gang over i en prototyping fase der teamene, basert på ferdige konseptforslag, skal forberede og gjennomføre testing og validering av konseptet. Til slutt skal endelig leveranse av konsepter og deling av resultater skje under Nordic Edge Expo 7-8 Mai 2024.

Interessert i å vite mer om Gnist? Kontakt Bjarne!

Bjarne Uldal

Chief Innovation Officer

+47 915 47 653