Universitetet i Stavanger tilbyr en unik mulighet der din bedrift kan få hjelp til å løse en konkret utfordring eller problemstilling. Her samarbeider du med en internasjonal gruppe studenter og forskere som jobber for å finne en løsning på din utfordring slik at du kan ta steget videre.

Har dere en utfordring eller problemstilling dere ønsker å løse?

Hva er ECIU?

UiS er medlem av ECIU University, et prosjekt der 12 europeiske universiteter samarbeider om å bygge bro mellom bedrifter utfordringer og studenters kompetanse.

Hvordan funker det?

Basert på utfordringen du har, settes det sammen et team av studenter og forskere for å løse oppgaven. Metoden som benyttes kalles «utfordringsbasert læring».

Fra problem til løsning:

  1. Bedriften melder inn en problemstilling i samarbeidsportalen ved UiS.
  2. UiS omformulerer problemstillingen til en konkret utfordring som kan løses.
  3. Utfordringen publiseres på ECIU’s nettsider.
  4. Interesserte studenter søker om å delta på utfordringen.
  5. Det settes sammen et team av studenter, forskere og bedrift som samarbeider om å løse utfordringen.

Utfordringene kan være innenfor alle fagfelt og det er et mål at gruppen som skal løse utfordringen består av studenter og forskere med tverrfaglig bakgrunn.

Hvorfor delta:

  • Tilgang på oppdatert faglig kunnskap og ekspertise
  • Input og løsning fra studenter og eksperter i et internasjonalt team
  • Tilgang til ECIU’s europeiske nettverk med de mest engasjerte av tre hundre tusen studenter
  • Mulighet for å rekruttere nye, ivrige medarbeidere

Praktisk informasjon

Nasjonaliteter: Studentene som deltar kan komme fra alle 12 av de europeiske universitetene, hvilket gir en spennende mulighet for nye perspektiver når en løsning skal utvikles.
Digitalt vs fysisk: Arbeidet kan foregå digitalt eller fysisk ved bedriften/UiS, eller som en kombinasjon av digitalt og fysisk.
Arbeidsspråk: Engelsk.
Tidshorisont: Fra en uke til tre måneder avhengig av omfang
Tidsfrist: Det er ingen tidsfrist for å melde inn en utfordring og tilbudet er permanent hele året. Når utfordringen publiseres vil variere, den blir da tilgjengelig for studentene til å søke på,

 

Registrer din utfordring

Registrer din utfordring HER eller på mail til eciu@uis.no.
For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med eciu@uis.no.

Organisert av:

Partners