Sammen med DOGA har vi vært på besøk hos Andøy kommune på befaring med innovasjonsteamene fra Lala Tøyen og Travers som skal hjelpe dem med årets Gnist utfordring.

Omgitt av mektig natur, hjertevarme innbyggere og gryende mørketid står kommunen midt i utfordringer rundt manglende boliger og møteplasser for sine nåværende og fremtidige innbyggere. Andøy kommune har en svært interessant demografi der andøyværingen og tilflyttende internasjonale arbeider knyttet til aktiviteten rundt romhavnen lever side om side i et lite lokal samfunn. Andøya sin deltagelse i Gnist-programmet er knyttet til at øysamfunnet står midt i denne pågående og omfattende omstillingsprosessen. Mens forsvaret og NATO er på vei ut, åpner utviklingen av romhavnen opp for ny næring og fremtidsoptimisme på øya.

 

Andøya er kjent som et sted der man har en nærhet til de ulike naturelementene. Majestetiske omgivelser som varierer med åpne forblåste landskap, steile fjell og dype hav. Her finnes små karakteristiske samfunn som biter seg fast i blåsten. Andenes er det naturlige tyngdepunktet på øya, noe som vil være naturlig også i fremtiden. Å bygge videre på eksisterende infrastruktur, med alt fra skoler, hager, butikker, kirkegård og strand midt i sentrum er et godt byutviklingsgrep, og denne delen av øya er derfor hovedfokus for årets Gnist utfordring. Resultat av prosessen vil likevel være relevante for hele øya, og ha effekter som går på tvers av regionen og ut i landsdelen.

Utviklingen av Andenes er historien om et fiskevær, der aktiviteten hovedsakelig var sentrert rundt livet på kaia, fiskebåter på vei ut og inn, og en flybase som trakk til seg nye beboere, og en bebyggelse som trakk seg lenger inn på land. Den dominerende effekten og avhengigheten til militær aktivitet påvirket Andenes til å bli et tettsted og samfunn som opererte på siden av resten av regionen. For å lykkes med å ta vare på eksisterende kvaliteter og stedets egenart, samtidig som man får inn nye impulser og styrer klar av gamle fallgruver, må nye tanker tenkes nye, nye løsninger finnes og nye samarbeid oppstå.

 

I møte med lokalbefolkningen ser vi tydelig at løsninger som foreslås i et Gnist program skal ha verdi må de være sterkt lokalt forankret og i samsvar med det samfunnet opplever som viktig. Strategien må være helhetlig og fremstå med felles målsettinger slik at resultatet blir mer enn en rapport i en skuff. Derfor er innbyggerinvolvering en viktig faktor gjennom hele Gnist prosessen.

Nytt av året: Prototyping

Frem til februar vil kommunene i samarbeid med sine innovasjonsteam jobbet med innsikt og forståelse av utfordringen. Etter det går programmet for første gang over i en prototyping fase der teamene, basert på ferdige konseptforslag, skal forberede og gjennomføre testing og validering av konseptet. Til slutt skal endelig leveranse av konsepter og deling av resultater skje under Nordic Edge Expo 7-8 Mai 2024.

Interessert i å vite mer om Gnist? Kontakt Bjarne!

Bjarne Uldal

Chief Innovation Officer

+47 915 47 653