Nordic Edge har ansatt Randi Augenstein som leder av Nordic Edge Innoasis. Hun skal videreutvikle og sikre Innoasis som et nasjonalt samlingspunkt og en plattform for urban innovasjon, testing og skalering.

-Jeg gleder meg virkelig til å skape en levende og pulserende samhandlingsarena som kan bidra til at Nordic Edge og regionen kan bli den viktigste smartby-arenaen i Norden, sier hun.

Augenstein har de siste seks årene vært daglig leder i arkitektfirmaet Helen & Hard, en ledende kompetansebedrift innen innovativ og bærekraftig arkitektur og byutvikling. Før dette var hun ansatt som prosjektarkitekt i samme selskap. Fra arbeidet tar hun med seg erfaring innen ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling og internasjonalisering.

Hun har også ledet gründerselskapet «Gaining by Sharing» i 5 år, der hun bidro i utviklingen og kommersialiseringen av en bærekraftig og moderne boligmodell som vektlegger deling og gode fellesskap.

Augenstein har et brennende engasjement for å skape smartere, grønnere og mer menneskevennlige samfunn, og vil med sin erfaring og kompetanse være et verdifullt tilskudd i arbeidet mot en mer bærekraftig morgendag.

-Jeg tror tettere samarbeid er avgjørende for å mestre omstillingen vi står overfor, og Innoasis er og har potensialet til å bli en arena for den tverrfaglige samhandlingen og fellesskapet vi trenger for å nå dette målet, sier hun.

Samarbeidsarenaen Innoasis legger til rette for innovasjon og grønn omstilling ved å samle oppstartsmiljøer, akademia, offentlig sektor, etablert næringsliv og investorer. Nordic Edge skal sikre et tjenestetilbud som fremmer utvikling og skalering av ny teknologi og innovative løsninger. Terje Eide, daglig leder i Nordic Edge, gleder seg til å få Augenstein på plass.

-Nordic Edge er inne i en periode hvor laget styrkes og videreutvikles slik at selskapet kan være den regionale og nasjonale omstillingspådriveren vi er ment å være. Randi, med sin kompetanse, vil tilføre oss en ny dimensjon og komplettere organisasjonen på en svært god måte, og vi gleder oss til veien videre, sier Eide.

Augenstein tiltrer i stillingen 1.mars 2023.