I 2023 styrker Nordic Edge arbeidet med internasjonalisering på vegne av sine medlemmer. I forbindelse med dette vil fokuset ligge på økt tilstedeværelse på internasjonale arenaer, i tett samspill med norske, nordiske og internasjonale aktører og samarbeidspartnere.

Nordic Edge har som ambisjon å være et samlingspunkt for smartere og mer bærekraftige byer og samfunn i Norden. I forlengelsen av dette er målet å skape en norsk eksportnæring av ny teknologi og løsninger på vegne av medlemmer og samarbeidspartnere. Den økte internasjonale satsingen skal bidra til at medlemmene lykkes med skalering og internasjonal vekst.

Forsterket Expo i 2024

For å lykkes med satsingen, vil Nordic Edge i 2023 mobilisere eksisterende ressurser inn mot dette arbeidet. Som et resultat, vil det ikke bli arrangert Nordic Edge Expo i 2023. Ved å samle organisasjonens ressurser mot styrking av internasjonale relasjoner og partnerskap, rigger vi for å levere en forsterket Nordic Edge Expo i 2024.

-Vi er veldig stolt over å årlig ha gjennomført et så stort og viktig arrangement som det Expo har blitt. Men det er ikke til å legge skjul på at det er krevende å gjennomføre for en liten organisasjon, særlig med tanke på de andre leveransene vi også skal levere godt på, sier Terje Eide, CEO i Nordic Edge.

Nordic Edge Expo skal fortsatt være Nordens viktigste møteplass for aktører innen smartere og mer bærekraftige byer og samfunn. Både medlemmer, eiere og organisasjonens medarbeidere har sterk tro på at økt internasjonal tilstedeværelse vil føre til at vi i 2024 kan levere en enda bedre Expo, som i enda større grad enn tidligere vil innfri dette.

-Teamet har vist en enorm vilje og evne til å levere en god Nordic Edge Expo. Det sagt, er tiden nå inne for å revurdere hvordan ressursene på best mulig vis kan levere på begge deler med den høye kvaliteten som våre medlemmer og samarbeidspartnere har blitt vant med gjennom ulike arrangement og tjenester, sier Eide.

Nordic Edge åpnet også nylig Norges nye innovasjonssenter for teknologi og tjenester innen smartere byer og samfunn. En del av organisasjonens fokus det neste året blir å sikre Innoasis som et nasjonalt samlingspunkt og en plattform for innovasjon, testing og skalering.

Gjennom økt tilstedeværelse på viktige arenaer internasjonalt, og Innoasis som samlingspunkt og springbrett, er målet å tiltrekke seg internasjonale aktører som vil gi langsiktig verdi for medlemmene. Vi gleder oss til alt vi skal få til sammen i 2023, og velkommen tilbake til Nordic Edge Expo i 2024.