Over 100 engasjerte kommuneansatte, designere, arkitekter og virkemiddelaktører deltok på midtveissamling med Gnist-programmet for å skape mer attraktive og levende lokalsamfunn.

 

– At så mange er samlet, viser en kapasitet og vilje til å lære om nye metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon, dele erfaringer og samarbeide på tvers av kommune- og regiongrenser, sier Malin Koch Hansen, prosjektleder for Gnist hos DOGA.

Gnist er Nordic Edge og DOGA sitt innovasjonsprogram for kommuner som ønsker å jobbe med steds- og næringsutvikling på nye måter. Tidligere i programmet er 11 kommuner satt sammen i team med kreative fagpersoner for å finne nyskapende løsninger på komplekse utfordringer. Endelig kunne alle samles på ett sted.

– Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Gnist er en fantastisk mulighet for samskaping mellom kommuner og næringsliv, sier Kari Røynlid, planlegger i Åseral Kommune.

Skaper markedsmuligheter

Prosjektleder for Gnist hos Nordic Edge, Terje Eide, synes det er gledelig å se at kommunenes vilje til å jobbe med innovasjon på nye måter skaper markedsmuligheter.

– Løsningene på kompliserte samfunnsutfordringer ligger ofte i samarbeid mellom kommunene og næringslivet. Gnist-programmet bidrar til å skape en større og annerledes etterspørselsside for medlemmene i smartbyklyngen, sier han.

 

Nye muligheter

Små bygdeperler som overkjøres av turisme, fraflyttende kvinner og boligbehov for sesongarbeidere er noen av problemene som skal løses. For å kunne gi veiledning til teamene, var eksperter fra Innovasjon Norge, Distriktssenteret og Husbanken m.fl. også til stede. Den tverrfaglige kunnskapsutvekslingen åpnet for gode erfaringer.

– Det er utrolig interessant å se hva som skjer når man løfter blikket og ser hvordan ulike aktører kan jobbe sammen på nye måter. Den viktigste lærdommen jeg tar med meg er hvordan det å se forbi geografiske grenser skaper nye muligheter for samarbeid og synergi, sier Sunniva Djupedal fra Blåmyra AS, team Vanylven kommune.

Viktige samarbeid

Under samlingen var det hentet inn flere foredragsholdere som presenterte inspirerende eksempler på innovative løsninger i Distrikts-Norge. Blant dem var Ellen Anne Bye fra tidligere Gnist-kommune Krødsherad. Hun meddelte hvordan kommunen jobber med bærekraftig mobilitet, og kom med følgende råd til nåværende deltakere.

– Gnist-programmet har vist oss verdien av å jobbe sammen når man skal frembringe innovasjon og lokal verdiskaping. Min anbefaling må være å tenke bredt med tanke på organisering. Å samarbeide med tilgrensende kommuner, private reiselivsaktører og innbyggerne har vært kjempeviktig for å lykkes.