Terje Eide er konstituert som ny daglig leder i Nordic Edge AS. Han overtar det ledende arbeidet med å synliggjøre selskapets ambisjoner og styrke vår posisjon som en ledende nordisk aktør innen smartere og mer bærekraftige samfunn. Han overtar det daglige ansvaret fra Stig Finnesand.

– Det er spennende å overta som konstituert leder for et selskap som har en så god utvikling, sier Terje Eide.

I forbindelse med at Finnesand går videre til nye oppgaver utenfor selskapet, har styret i Nordic Edge besluttet å bruke høsten til å lande det permanente innholdet i en ny topplederrolle. I mellomtiden vil Eide fungere i rollen. Han overtar arbeidet i en periode hvor selskapet har sterk vekst og går en spennende fremtid i møte.

I Nordic Edge har Arena Pro-klyngen, Norges nasjonale klynge innen smarte byer og samfunn, fortsatt sin stødige medlemsvekst. Klyngen har mange spennende prosjekter, fra de helt lokale til de større EU-relaterte, og fortsetter det taktfaste arbeidet mot målet om å skape næringsutvikling og innovasjon.

Også Nordic Edge sin konferanse og utstilling, Nordic Edge Expo, har styrket sin posisjon. Arbeidet med neste års arrangement er allerede i gang, og vil ytterligere befeste sin posisjon som ledende i Norden innen fagområdet.

Innoasis-Main Picture

Til høsten vil vårt innovasjonssenter, Nordic Edge Innoasis, stå klart. Bygget skal være en innovasjonsarena ulik det man har sett i Norge tidligere, og vil tilrettelegge for smart innovasjon og bærekraft.

– Under Finnesand har det langsiktige arbeidet som har vært lagt ned i de ulike delene av selskapet, nå virkelig begynt å bære frukter. Dette er noe vi både kan og skal bygge videre på, sier Terje Eide og takker Finnesand for en sterk veksling.

Gjennom sin stilling som prosjektleder og forretningsutvikler hos Nordic Edge, har Eide god kjennskap til selskapet. Han har også omfattende erfaring som rådgiver for ledere og ledergrupper, samt vært med på å starte opp flere initiativ, herunder Markedsføringshuset AS, Knowhow Edtech og Trippel.

Sammen med Eide, ønsker vi i Nordic Edge, Finnesand lykke til med nye oppgaver som Business Development Manager i Norske Shell