We are so grateful for everyone who took part in our event and debate with the topic “Outsourcing the classroom”. We filmed the debate and will publish here as soon as possible, so stay tuned. Until then, check out the photos from the event!

A video presenting the extent of independent technology suppliers and producers of online educational content and services in Norway was used as a background for the debate. This film will also soon be published on this website.

We would like to extend our deepest gratitude to our panelists, who really delivered their views and insight in a clear and entertaining way. See who they are below.

Now, we hope the topic will be further discussed in the future. From what we could see, both sides of the table left the debate with a greater understanding for each other’s views and positions.

Maybe the debate paved the way for more cooperation between the established institutions and the new, independent players who have perfected their digital solutions – with the common goal to improve education? We hope so!

Thank you to moderator Helene Gram who guided us through the evening, and artist Trygve Skaug who shared his wisdom, Instagram poetry and music.

We get by with a little help from our friends

The event was made possible through the support from our loyal sponsors:

University of Stavanger, Stavanger and Time municipalities and Rogaland County.

Thank you!

Panelists for “Outsourcing the classroom”

Speaker
Read more

EnkelEksamen tilbyr eksamensrettede videokurs laget av toppstudenter, med quiz, øvelsesoppgaver og faglig chat som gjør studentene klar for eksamen.

Siden 2012 har over 18.000 studenter fra BI, NTNU, OsloMet og flere andre studiesteder kjøpt kurs hos EnkelEksamen.

Selskapet ble etablert av tidligere BI-studenter. EnkelEksamen er et ungt, læringsvillig og effektfullt selskap, som har planer om å revolusjonere utdanningsbransjen.

Ann-Kristin Undheim deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Speaker
Read more

MedEasy er en videolærebok for studenter innen helse, og vokser også raskt i bedriftsmarkedet som internopplæringsverktøy for både sykepleiere og ambulansepersonell. Selskapet jobber hver dag med å heve kunnskapsnivået i alle ledd av behandlingskjeden med overordnet mål om å styrke pasientsikkerheten, og dermed redde flere liv.

Bedriften ble startet av tre leger i 2014 og har nå 18 ansatte i Skandinavia og over 100 000 registrerte brukere. I Norge bruker mer enn 90 % av norske sykepleiestudenter MedEasy i løpet av første studieår. MedEasy formidler teoritunge emner som f.eks anatomi og fysiologi, medikamentregning, sykdomslære og farmakologi på en enkel, morsom og praksisnær måte.

Nils Christian Karlsen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Photo: Tone Tvedt Photography

Speaker
Read more

Edel Marlen Taraldsen er utdannet sykepleier fra UiT, Norges Arktiske Universitet, Campus Hammerfest i 2020.

Hun har vært studentleder i Norsk Sykepleierforbund siden 2020.

Taraldsen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Foto: Kristin Henriksen 

Speaker
Read more

Margret Hagerup er stortingsrepresentant for Høyre.

Utdannings- og forskningskomiteens arbeidsområder er utdanning, barnehager og forskning – herunder koordinering av forskningspolitikken og forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Hagerup deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Speaker
Read more

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. BI er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Bendik Meling Samuelsen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Speaker
Read more

Universitetet i Stavanger har 12 600 studenter og 2 000 ansatte. Samfunnsoppdraget til UiS er å utfordre det velkjente, utforske det ukjente.

UiS er organisert i seks fakulteter: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, fakultet for utøvende kunstfag og Det helsevitenskapelige fakultet.

Astrid Birgitte Eggen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Speaker
Read more

Helene Gram er en av gründerne av KnowHow EdTech-konferansen og har tidligere jobbet med utvikling av digitale løsninger både i offentlig og privat virksomhet, sist på UiS.

Nå er hun prosjektleder for Kunnskapsbyen Stavanger som er et initiativ fra Stavanger kommune om å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen.

Helene Gram er konferansier og debattleder for Outsourcing the classroom 11. mai.