An increasing number of independent technology suppliers and producers of online educational content and services have entered the education system. Why does this happen? Is their contribution wanted and regulated? Are these players a disruption to the established system – or an asset that improves the quality and access to education for all?

We have invited representatives on both sides of the table and from politics to a highly relevant debate.

Please note: this event will be held in Norwegian. However, it will be filmed, subtitled in English, and published afterwards.

Påmelding: knowhow@uis.no

Program: Outsourcing the classroom

[Outsourcing: Utkontraktering, også omtalt som driftsutsetting, tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting]

Moderator: Helene Gram, prosjektleder for Kunnskapsbyen, Stavanger kommune

19.00   Registrering og mingling

19:30   Outsourcing the classroom – film

19:45   Presentasjoner – MedEasy og EnkelEksamen

20:00  Paneldebatt

21.00  Break

21:15  Trygve Skaug: Instagram-poesi og musikk

Mingling, diskusjon og sosialt samvær

Programmet utvikles frem til arrangementsdagen – endringer kan forekomme.

Panel

Ann-Kristin Undheim, Leder for innhold og tjenester, EnkelEksamen

Nils Christian Karlsen, Fagansvarlig lege, MedEasy

Edel Marlen Taraldsen, Studentleder i Norsk Sykepleierforbund

Margret Hagerup, Stortingsrepresentant (Høyre) og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen

Astrid Birgitte Eggen, Prorektor for utdanning, Universitetet i Stavanger

Bendik Meling Samuelsen, Prorektor – studier og programmer, Handelshøyskolen BI

Tid og sted

Dato: 11. mai

Tidspunkt: 19:00

Sted: Gaffel&Karaffel, Fargegata, Stavanger

Gratis adgang. Begrenset antall.

Påmelding til: knowhow@uis.no

Trygve Skaug forteller om Instagram som kanal for poesi. Foto: Agri Soltanpanah

Deltakelse

Det er begrenset antall mulige deltakere på dette arrangementet. Er du interessert i å være med?

Send en epost til: knowhow@uis.no

Takk til våre støttespillere!

Kvelden arrangeres med hjelp fra våre støttespillere, UiS, Stavanger kommune, Time kommune og Rogaland Fylkeskommune.

Panel for Outsourcing the classroom

Speaker
Read more

EnkelEksamen tilbyr eksamensrettede videokurs laget av toppstudenter, med quiz, øvelsesoppgaver og faglig chat som gjør studentene klar for eksamen.

Siden 2012 har over 18.000 studenter fra BI, NTNU, OsloMet og flere andre studiesteder kjøpt kurs hos EnkelEksamen.

Selskapet ble etablert av tidligere BI-studenter. EnkelEksamen er et ungt, læringsvillig og effektfullt selskap, som har planer om å revolusjonere utdanningsbransjen.

Ann-Kristin Undheim deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Speaker
Read more

MedEasy er en videolærebok for studenter innen helse, og vokser også raskt i bedriftsmarkedet som internopplæringsverktøy for både sykepleiere og ambulansepersonell. Selskapet jobber hver dag med å heve kunnskapsnivået i alle ledd av behandlingskjeden med overordnet mål om å styrke pasientsikkerheten, og dermed redde flere liv.

Bedriften ble startet av tre leger i 2014 og har nå 18 ansatte i Skandinavia og over 100 000 registrerte brukere. I Norge bruker mer enn 90 % av norske sykepleiestudenter MedEasy i løpet av første studieår. MedEasy formidler teoritunge emner som f.eks anatomi og fysiologi, medikamentregning, sykdomslære og farmakologi på en enkel, morsom og praksisnær måte.

Nils Christian Karlsen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Photo: Tone Tvedt Photography

Speaker
Read more

Trygve Skaug er låtskriver og vokalist – og en av landets fremste Instagram-poeter.

Skaug har gitt ut tre diktbøker, som har fått positiv oppmerksomhet i media og høstet gode kritikker. Boken 50-Kubikks Hjerte lå på lyrikklistens topp 10 hele 2016, og gjorde ham til en av landets aller mest solgte lyrikere. Poesien hans har blitt et av de mest delte fenomenene på både Twitter og Instagram.

På KnowHow EdTech-arrangementet Outsourcing the classroom 11. mai, skal Trygve Skaug fortelle om hvordan han bruker Instagram som kanal for poesi, noe som også kan overføres til klasserommet. Skaug vil også frenfløre noen av låtene sine.

Foto: Frida Helgerud

Speaker
Read more

Edel Marlen Taraldsen er utdannet sykepleier fra UiT, Norges Arktiske Universitet, Campus Hammerfest i 2020.

Hun har vært studentleder i Norsk Sykepleierforbund siden 2020.

Taraldsen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Foto: Kristin Henriksen 

Speaker
Read more

Margret Hagerup er stortingsrepresentant for Høyre.

Utdannings- og forskningskomiteens arbeidsområder er utdanning, barnehager og forskning – herunder koordinering av forskningspolitikken og forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Hagerup deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Speaker
Read more

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. BI er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Bendik Meling Samuelsen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Speaker
Read more

Universitetet i Stavanger har 12 600 studenter og 2 000 ansatte. Samfunnsoppdraget til UiS er å utfordre det velkjente, utforske det ukjente.

UiS er organisert i seks fakulteter: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, fakultet for utøvende kunstfag og Det helsevitenskapelige fakultet.

Astrid Birgitte Eggen deltar i paneldebatten Outsourcing the classroom 11. mai.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Speaker
Read more

Helene Gram er en av gründerne av KnowHow EdTech-konferansen og har tidligere jobbet med utvikling av digitale løsninger både i offentlig og privat virksomhet, sist på UiS.

Nå er hun prosjektleder for Kunnskapsbyen Stavanger som er et initiativ fra Stavanger kommune om å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen.

Helene Gram er konferansier og debattleder for Outsourcing the classroom 11. mai.