Har din kommune en utfordring som dere vil løse på nye måter ved hjelp av designtenkning, innbyggerinvolvering og nye samarbeidsmodeller? Da kan dere søke om å bli Gnist-kommune i 2022.

Søknadsportalen åpner 1. desember 2021, og søknadsfristen er 14. januar 2022. Deretter vil mellom fem og ti kommuner fra hele landet bli valgt ut til å delta i Gnist løsninger. Det er DOGA og Nordic Edge, i samråd med fylkeskommunene, som velger ut kommunene.

Vi leter etter innovasjonsvillige kommuner som vil utforske, utvikle og prøve ut nye metoder og løsninger sammen med oss. Målet er å bidra til mer attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser i hele landet.

Stedsutvikling og næringsutvikling henger sammen

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram legger vekt på at utvikling av steder, tjenester og næringer må ses i sammenheng for å skape attraktive steder og bygder.

– Mangfoldige bygder med et levende sentrum, urbane kvaliteter, gode møteplasser og flott natur kan tiltrekke seg unge mennesker som etablerer seg. Det kan igjen gi tilgang på viktig kompetanse som er nødvendig for distriktenes fremtidige bærekraft. Jeg gleder meg til å følge med på de nye Gnist-kommunene, sier Gram.

Kobler på design- og arkitekturkompetanse

DOGA og Nordic Edge vil jobbe tett sammen med de utvalgte Gnist-kommunene i perioden februar til september 2022. Vi vil koble design- og arkitekturkompetanse sammen med lokalt næringsliv, innbyggere og andre aktører, og legge til rette for skreddersydde designprosesser i hver kommune. Et slikt bredt og tverrfaglig samarbeid gir de beste forutsetningene for å drive frem nyskapende og treffsikre løsninger.

Flere kommuner kan samarbeide

Hovedmålgruppen for programmet er distriktskommuner. Dette er fortrinnsvis kommuner definert innenfor sentralitetsklasse nivå 4–6 (Statistisk sentralbyrå), men kan også være andre geografiske steder og lokalsamfunn. Det er mulig for flere kommuner å samarbeide om en felles utfordring. Det vil også være mulig å bli koblet på som følgekommune.

Her mer mer informasjon om kriterier for utvelgelse av Gnist-kommuner i 2022.

Hva sier tidligere Gnist-kommuner?

Gjennom Gnist-programmet har vi til nå blant annet jobbet med  å løse utfordringer knyttet til bærekraftig mobilitet i hyttekommunen Krødsherad, fremmet nye samarbeidsmodeller for et levende sentrum i Vang kommune og skapt fysiske og digitale moduler for kompetanseutvikling og samhandling i Lebesby.

– Dette er en prosess som vi aldri hadde klart å sette i gang på egen hånd. Til kommuner som vurderer å melde seg på – bare kjør på!
Hege Johansen, Lebesby kommune

– Spennende og lærerik prosess, som synliggjør innovasjonspotensialet på bygda og fremmer engasjement og skaperkraft.
Ingeborg Lunde, Vang kommune

– Jobben dere gjør, og støtten vi fikk i oppstarten har vært helt avgjørende for at vi er der vi er i dag.
Ellen Anne Bye, Krødsherad kommune

Se også opptak fra webinar 21. september 2021 hvor årets Gnist-kommuner Lebesby, Lund og Vang deler sine erfaringer og resultater fra programmet. Følgeforsker Anja Standal fra Norconsult reflekterer over prosessen, og DOGA og Nordic Edge forteller mer om den tredje runden av Gnist.

Hva er Gnist?

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva.

Fylkeskommunene er sentrale støttespillere.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med:

Malin Kock Hansen
Seniorrådgiver | Satsingsområde innovative byer og lokalsamfunn
(+47) 959 24 953
mkh@doga.no