Statens vegvesen og Sola kommune har etablert en sikker sykkelkryssing ved hjelp av ny teknologi. Løsningen med et varmefølsomt kamera ble langt billigere enn å bygge en undergang. Lyst til å høre mer? Bli med på Samtale #3, 24. mars.

Flere på to Hjul

Hvordan gjøre det enklere for innbyggere å velge grønn mobilitet? Og hvordan kan ny, fremtidsrettet teknologi hjelpe oss å fremme dette? Bli med til Sola kommune og hør mer om hvordan ny teknologi har ført til flere syklister.

Prosjektet bidrar til å legge til rette for både redusert ressursbruk og klimariktige valg for det grønne skiftet. Den nye teknologien som er brukt i den grønne halen gjør det enklere for innbyggerne å sykle, og sykkeltellinger i området viser tendens til at antallet syklister øker for hvert år.

Hør mer om prosjektet i Samtale #3 av den digitale samtaleserien som Nordic Edge arrangerer i samarbeid med DOGA, Smartbyene og Norconsult.

Når: 24. mars, kl 10:00 på Zoom.

8 gode samtaler:

Denne digitale samtaleserien dykker ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter. Over en serie på åtte samtaler vil norske kommuner presenterer hvordan de bruker de åtte prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, i praksis.