Kobling mellom idrett, generell fysisk aktivitet og kommunen sine helsetjenester er en strategi som skal gi reelle resultater for folkehelsen i Orkland. Badeanlegget er Norges mest energieffektive og tema for Samtale #3, 24. mars.

Smartere, mer effektiv energibruk

Hvordan kan større bygg redusere utslippene sine? Og hva er mulighetene for smartere og mer effektiv energibruk i større bygg og anlegg? Bli med til Orkland kommune som forteller hvordan de fikk til akkurat dette med Orklandbadet.

Litt bakgrunn

Bygningen er på passivhusnivå, og overskuddsvarme fra industri i Thamshavn blir ført til badeanlegget for utnytting. Solcelleanlegg på taket og nedgravd varmebatteri er med på å sikre fornybar drift også i perioder hvor overskuddsvarmen er ute av drift. Badeanleggets energikonsept vil virke fra dag en – hvor lave driftskostnader til oppvarming av bygning og vann sammenlignet med andre badeanlegg, henger direkte sammen med lavt energiforbruk, og da også lavt C02-utslipp. Prosjektet har også hatt fokus på en materialbruk med holdbare og tydelige materialer egnet for bruk i badehall, som betong og tre, noe som gir en lav levetidskostnad for anlegget.

Hør mer om prosjektet i Samtale #3 av den digitale samtaleserien som Nordic Edge arrangerer i samarbeid med DOGA, Smartbyene og Norconsult.

Når: 24. mars, kl 10:00 på Zoom.

8 gode samtaler:

Vår nye samtaleserie vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter. Over en serie på åtte samtaler vil norske kommuner presenterer hvordan de bruker de åtte prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, i praksis.