42 kommuner fra samtlige fylker har søkt om å få bli med i Gnist – et innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn, som tar utgangspunkt i reelle utfordringer i kommunene. Programmet er et initiativ av DOGA og Nordic Edge.

Gnist-programmet er særlig rettet mot distriktskommuner, og skal ta i bruk nye samarbeidsmodeller og designdrevet innovasjon som verktøy for å styrke kommunenes arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling.

“Det at vi fikk så mange søknader bekrefter at det er en stor interesse blant landets kommuner for å utforske nye måter å jobbe på for å bygge fremtidens attraktive lokalsamfunn,” sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Tre kommuner vil bli plukket ut – og i samarbeid med fylkeskommuner, innbyggere og næringslivsaktører vil det bli lagt til rette for en prosess som skal bidra til utviklingen av innovative, helhetlige og langsiktige løsninger på de utvalgte kommunene sine utfordringer. Juryen møtes den 12. januar 2021, og består av følgende personer:

  • Mona Handeland, Distriktssenteret
  • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
  • Anne Romsaas, KS
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
  • Randi Torvik, Siva
  • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Siri Holmboe Høibo, DOGA

Gnist-programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4 og Growlab.

Viktige byggesteiner er erfaringene fra den tidligere innovasjonskonkurransen med pilotkommunene Utsira og Krødsherad, og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som vil fungere som en metode og et rammeverk for utviklingsarbeidet.

I tillegg til innovasjonsprogrammet inneholder Gnist også en kompetansebyggingsdel. Den ble gjennomført i november 2020 og bestod av tre digitale workshoper med fokus på designdrevet innovasjon, innbyggerinvolvering og nye samarbeidsmodeller.