Bodø kommune har fått tildelt midler fra Innovasjon Norge for utvikling av plattform for samling, deling, transformering og analyse av data fra ulike datakilder.
Inntil 7 MNOK skal benyttes til risikoavlastning for tilbyder til utvikling av Smart Arkitektur Bodø gjennom et innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskapets mål er å utvikle arkitektur/plattform for samling, deling, transformering og analyse av data i Smarte byer og lokalsamfunn – og bevise funksjonaliteten gjennom prosjektets startpunkt: Salten Brann IKS som første behovseier og prosjektets pilotbruker. Innovasjonspartnerskapet legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Smart Arkitektur Bodø har som mål å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling, lokalt og nasjonalt. Løsningen skal kunne fungere som en felles plattform for alle som jobber med smart og bærekraftig byutvikling.

Mer informasjon se Mercell. Alle spørsmål til konkurransen må stilles i Mercell.